HJEM  |   OM FIRMA   |  TJENESTER   |   KONTAKT OSS   |  SAMARBEIDSPARTNERE
Årlig kontroll av anleggsmaskiner har blitt et krav fra Arbeidstillsynet, og skal hos alle entrepenører inngå som en del av HMS-plan.
Maskinkontroll driver med sertifisering av anleggsmaskiner og utstyr.
Maskinkontroll v Lunde er sertifisert for sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr (masseforflytningsmaskiner -MX)
Copyright © 2015 by Sims - All Rights reserved - E-Mail: Audun@maskin-kontroll.no - Organisasjonsnummer 981151070