Over 25 år i anleggsbransjen, 15 av disse som selvstendig med gravemaskin, hjullaster og dumper som hovedmaskiner.

Firmaet Audun Lunde - Graving & Transport startet opp i 1999 og leverte tjenester innen utgraving av tomter og diverse gravearbeider.
Under tiden ble firmaets hovedprofilering spesialsering innen oppsetting av vedlikeholdsfrie forstøtningsmurer skreddersydde etter kundens behov.

For 5 år siden byttet vi navn til Maskinkontroll og driver nå kun med sertifiseringav anleggsmaskiner og utstyr.


Copyright © 2015 by Sims - All Rights reserved - E-Mail: Audun@maskin-kontroll.no - Organisasjonsnummer 981151070
Om firma
HJEM  |   OM FIRMA   |  TJENESTER   |   KONTAKT OSS   |  SAMARBEIDSPARTNERE